گزارش تصویری از جشن بهار مهربونی در سالن وحدت به مناسبت میلاد پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع)

گزارش تصویری از جشن بهار مهربونی در سالن وحدت به مناسبت میلاد پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع)