گزارش تصویری از جشنواره پرواز کاغذوباد در پارک کوهستان به مناسبت روز معلم