گزارش تصویری از بیست و دومین سلسله نشست موضوعی سبک زندگی اسلامی در فرهنگسرای شهرداری یزد

گزارش تصویری از بیست و دومین سلسله نشست موضوعی سبک زندگی اسلامی در فرهنگسرای شهرداری یزد