گزارش تصویری از بیست وچهارمین سلسله نشست موضوعی سبک زندگی اسلامی در تالار فرهنگسرای شهرداری یزد

گزارش تصویری از بیست وچهارمین سلسله نشست موضوعی سبک زندگی اسلامی در تالار فرهنگسرای شهرداری یزد