گزارش تصویری از بیستمین سلسله نشست موضوعی سبک زندگی اسلامی در تالار فرهنگسرای شهرداری یزد

گزارش تصویری از بیستمین سلسله نشست موضوعی سبک زندگی اسلامی در تالار فرهنگسرای شهرداری یزد