گزارش تصویری اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

گزارش تصویری اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی


گزارش تصویری اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در روز چهارشنبه 23 مردادماه 98 در باغ دولت آباد برگزار شد.