گزارش اقدامات و برنامه های سازمان فرهنگی شهرداری یزد در نخستین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک

گزارش اقدامات و برنامه های سازمان فرهنگی شهرداری یزد در نخستین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک


گزارش اقدامات و برنامه های سازمان فرهنگی شهرداری یزد در نخستین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک

✅ ?? ونوس عامری، نایب رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد; پیش نیازهای اساسی برای معرفی شهر یزد بعنوان شهر پایدار دوستدار کودک نیاز است.
 
??وی افزود؛ برای رسیدن به این مهم، همت،تلاش و جدیت مدیران شهری را می طلبد تا با همراهی مردم شریف و عزیز شهر یزد زمینه ها و بسترهای مناسب و زیر ساخت های آنرا فراهم نموده و همچنین این مهم را در اولویت برنامه های شهری قرار داده تا شهر یزد بعنوان شهر پایدار دوستدار کودک معرفی نمایم .   
 
 
?? ونوس عامری با ارائه گزارشی از اقدامات وبرنامه های سازمان فرهنگی شهرداری یزد در نخستین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک که با حضور نمایندگانی از مدیریت شهری سراسر کشور در اصفهان برگزار شد.بخشی از اقدامات انجام شده را در راستای مشارکت کودکان در تصمیم گیری های مهم شهری دانست. همانند اجرای طرح شهردار مدرسه و یا تشکیل کمیته دانش آموزی که برآمده از شوراهای دانش آموزی بوده که بعنوان مشاور در جلسات شورای شهر یزد حضور دارند. 
 
 
?? نایب رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد در نشست های این کنفرانس، نوید شروع مجموعه فعالیت هایی که منجر به تبدیل شهر یزد به عنوان شهر پایدار دوستدار کودک خواهد شد، را بیان نمود.
 
??گفتنی است، نخستین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک با همکاری سه جانبه ی نمایندگی یونیسف در ایران ، وزارت کشور و شهرداری اصفهان طی روزهای ۲۶ و ۲۷ دی ۹۷ برگزار شد. ??
 
?? روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد