گزارشی از ستاد تسهیلات نوروزی در پارکها

گزارشی از ستاد تسهیلات نوروزی در پارکها


گزارشی از ستاد تسهیلات نوروزی در پارکها
* فضا سازی سطح شهر توسط بنر با موضوعات:
- آشنایی با شهر یزد
- انتظار
- بهار
- عفاف و حجاب
* برپایی غرفه های ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی در سه پارک هفتم تیر، غدیر و باغ ملی شامل:
- قرآن و کودک (قرآن بخوانید، عیدی بگیرید)
- خانواده، ازدواج و عفاف و حجاب
- فروش صنایع دستی
- عرضه محصولات فرهنگی
- فروش غذاهای محلی
- سفره هفت سین (فقط پارک هفتم تیر)
- فروش لبنیات
* برپایی نماز جماعت ظهروعصر و مغرب وعشا در پارک های هفتم تیر و غدیر
* تولید سی دی رادیو پارک و پخش آن توسط بلندگوی پارک با موضوعات:
بهار، انتظار، آشنایی با یزد، پیام شهردار، کارشناس مذهبی، رعایت قوانین، بهداشت و ...
* فضاسازی پارک ها
* راهنمایی مسافرین با ارائه نقشه یزد
* تولید و ارسال نرم افزار موبایل کاتالوگ با موضوع عفاف و حجاب
* ارائه دفتر ثبت خاطرات، پیشنهادات و انتقادات
* ارائه فرم نظرسنجی در رابطه با خدمات شهرداری به مسافران نوروزی