گردشگری دوچرخه

گردشگری دوچرخه


گردشگری دوچرخه

سلسله نشستهای گردشگری " گردشگری دوچرخه " سه شنبه ۱۵ مردادماه، ساعت 17 در بومگردی شهداد واقع در خیابان امام برگزار میشود .