گرامیداشت یاد وخاطره شهدای مبارزه با مواد مخدر

گرامیداشت یاد وخاطره شهدای مبارزه با مواد مخدر


گرامیداشت یاد وخاطره شهدای مبارزه با مواد مخدر

 
 
 
 
چهارمین جشنواره اجتماعی نه به اعتیاد
 
گرامیداشت یاد وخاطره شهدای مبارزه با مواد مخدر
 
 پنجشنبه ۲ تیرماه ساعت ۷:۳۰ صبح
 
گلزار شهدای خلدبرین