گرامیداشت روز ملی خانواده

گرامیداشت روز ملی خانواده


گرامیداشت روز ملی خانواده

برنامه خانواده، مشارکت، نشاط اجتماعی برای گرامیداشت روز ملی خانواده در روز دوشنبه 4 شهریورماه ساعت 20:30 در باغ دولت آباد برگزار میشود.