گاهی خدا میخواهد با دست تو دستِ دیگر بندگانش را بگیرد."کلیپ"

گاهی خدا میخواهد با دست تو دستِ دیگر بندگانش را بگیرد."کلیپ" 

 نذورات ممکن است در اشکال مختلف، مواقع متفاوت و به مناسبت‌های گوناگون از سوی افراد انجام شود اما یکی از نذرهایی که از گذشته تا امروز جایگاه ویژه‌ای نزد ما ایرانی‌ها داشته است، نذری دادن برای عزاداران سیدالشهدا (ع) محسوب می‌شود.