کپسول پودری درجه دار

کپسول پودری درجه دار


کپسول پودری درجه دار

طرز استفاده از كپسولهاي پودري درجه دار(از نوع پودر و هوا):
راه شناخت اين كپسولها داشتن درجه در بغل دستگيره مي باشد.
براي آتش سوزي مايعات قابل اشتعال در حد كوچك بسيار موثر مي باشد.
طرز استفاده:
1- در موقع حريق كاملا خونسرد باشيد.
2-دستگاه فوق را در محل حريق بكار اندازيد.
3- ضامن(پلمپ) دستگيره را خارج نمائيد.
4- شيلنگ را بدست بگيريد. 
5- دستگيره را فشار دهيد تا پودر از شيلنگ خارج شود.
6- از قسمت پايه آتش (بن آتش) را خاموش نموده و پيش برويد.