کلیپ عید غدیر خم کاری از علی نعمت اللهی

کلیپ عید غدیر خم کاری از علی نعمت اللهی 

 

عید است و غدیرش، علی والا است، علی
دل تشنه عدل است و او دریاست، علی

جشن است و مبارک، علی گشته است، ولی
دنیا همه را شادی که مولا است، علی