کلانشهر یزد، میزبان مدیران و معاونین کمیته ورزش و تفریحات سالم کلانشهرها

کلانشهر یزد، میزبان مدیران و معاونین کمیته ورزش و تفریحات سالم کلانشهرها


کلانشهر یزد، میزبان مدیران و معاونین کمیته ورزش و تفریحات سالم کلانشهرها


 

 


 بیست و نهمین نشست کمیته ورزش و تفریحات سالم به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در کلانشهر یزد برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد رییس کمیته ورزش و تفریحات سالم مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران از برگزاری بیست و نهمین نشست کمیته ورزش و تفریحات سالم در کلانشهر یزد خبر داد و گفت: این نشست طی دو روز متوالی از ۲۶ تا ۲۸ خردادماه به همت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در کلانشهر یزد برگزار می‌گردد.

«محمد فاضل یوسفی» در ادامه اظهار داشت: در این نشست دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهر های ایران، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع، معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، معاونین و مدیران ارشد حوزه ورزش کارکنان و ورزش شهروندی حضور خواهند داشت.

یوسفی در خاتمه افزود: امیدواریم در پایان برگزاری نشست کمیته ورزش و تفریحات سالم هماهنگی و تبادل تجربیات بین معاونین و مدیران ورزش در زمینه تفریحات سالم و توسعه ورزش های همگانی در کلانشهر ها به شکل سودمندی صورت بگیرد.