کاشت درخت در فرهنگسرای خانواده توسط کودکان

کاشت درخت در فرهنگسرای خانواده توسط کودکانبه مناسبت 15 اسفند ماه و روز درختکاری کاشت نهال درخت توسط کودکان در فرهنگسرای خانواده انجام شد.