کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی و آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی و آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی و آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی و آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد تشکیل شد؛
 
✅ چهارمین نشست هیئت اندیشه ورز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با حضور عباس ملازینلی رئیس و کارشناسان این سازمان و جمعی از اساتید دانشگاه و کارشناسان فرهنگی، هنری و اجتماعی استان یزد برگزار شد.
 
??روابط عمومی #سازمان_فرهنگی_اجتماعی_ورزشی_شهرداری_یزد