کارگاه های آموزشی ترفندهای کاربردی و عملی در سفر

کارگاه های آموزشی ترفندهای کاربردی و عملی در سفر


کارگاه های آموزشی ترفندهای کاربردی و عملی در سفر

با همت مدیریت گردشگری
 #سازمان_فرهنگی_اجتماعی_ورزشی_شهرداری_یزد ، کارگاه های آموزشی دو روزه "اپلیکیشن های کاربردی در سفر" و "ترفندهای کاربردی و عملی در سفر" با تدریس استاد عرفان فکری، استاد دانشگاه و  کارشناس برجسته گردشگری کشور با ارائه گواهینامه معتبر ویژه پرسنل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد.