کارگاه فعالیت بدنی، سبک زندگی و درد مفاصل

کارگاه فعالیت بدنی، سبک زندگی و درد مفاصل


کارگاه فعالیت بدنی، سبک زندگی و درد مفاصل

فعالیت بدنی، سبک زندگی و درد مفاصل  
ظرفیت کارگاه محدود  و همراه با ارائه گواهی می باشد
هزینه شرکت در کارگاه رایگان می باشد .
 این کارگاه در روز دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 15 واقع درصفائیه آمفی تئاتر مجموعه دفاع مقدس  برگزار میشود.
جهت ثبت نام به سایت www.ligocup.com مراجعه فرمایید.