چهل و ششمين جلسه

چهل و ششمين جلسه


چهل و ششمين جلسه

با توجه به دعوتنامه شماره 471-1472/90 تاريخ 24/5/90 چهل وششمين جلسه هيئت مديره سازمان رأس ساعت 8 روز دوشنبه 24/5/90 در محل دفتر آقاي مهندس جوكار معاون محترم خدمات شهري و رئيس هيئت مديره سازمان تشكيل و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.

1-نامه مسئول روابط عمومي سازمان ، ثبت در دبيرخانه به شماره 1435 تاريخ 20/5/90 در خصوص اهميت فضا سازي ماه مبارك رمضان و كم شدن مشاركت سازمان ها و ادارات در اين خصوص مطرح و موافقت گرديد تعداد40 عدد بنر خارج از برنامه مصوب چاپ و در سطح شهر به مناسبت هاي اين ماه نصب گردد.

2-پيرو بند 6 مصوبه مورخ 30/4/90 هيئت مديره سازمان در خصوص برپايي نمايشگاه محصولات فرهنگي خاص از قبيل تابلو بافت هاي ابريشمي و تابلو سنگ هاي آنتيك با محصولات قرآني و هنري در پارك آزادگان صفائيه ، مقرر گرديد به دليل ناتواني در عدم پرداخت وجه مصوب توسط كانون آگهي و تبليغات آيينه يزد به نمايندگي آقاي فرقاني ، در قبال آن تعدادي تابلو با كتاب جهت هديه در مراسمات فرهنگي و ورزشي به سازمان  داده شود.

3-نامه شماره 2042 تاريخ 22/5/90 رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد در خصوص مساعدت مالي به گروه فرهنگي آل طه مطرح و مقرر گرديد مبلغ 1000،000 ريال مساعدت گردد.