چهل و سومين جلسه

چهل و سومين جلسه


چهل و سومين جلسه

بسمه تعالي

با توجه به دعوتنامه شماره471- 1000/90  تاريخ 6/4/90 چهل و سومين جلسه هيئت مديره سازمان رأس ساعت 19 روز دوشنبه 6/4/90 در محل دفتر مدير عامل سازمان تشكيل و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.

1-نامه شماره471 -1020 /90 تاريخ 6/4/90  در خصوص برنامه هاي پيشنهادي مربوط به سازمان و فرهنگسراي قرآن و عترت (ع) شامل راهبردها ،سياست هاي اجرايي و برنامه هاي مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.توضيح اين كه هيئت مديره مي تواند نظرات اصلاحي خود را به طور مستدل ارائه نمايد.

2-نامه شماره 20/110/5 تاريخ 21/3/90 كانون انديشه هاي اسلامي ثبت در دبيرخانه سازمان به شماره 859 در خصوص برگزاري جشن نيمه شعبان در محل ميدان فرهنگ به مدت دو شب مطرح و مقرر گرديد حداكثر تا سقف چهل ميليون ريال توسط سازمان هزينه گردد ،مشروط به اين كه كل مراسم به نام سازمان فرهنگي ورزشي و نظارت عاليه سازمان به كليه برنامه هاي مراسم لحاظ گردد.

3-نامه شماره471- 1019/90 تاريخ 6/4/90 مدير عامل سازمان در خصوص ريز هزينه هاي برگزاري اردوي آمؤزشي تفريحي بانوان شاغل شهرداري و سازمان هاي وابسته با عنوان كوه گشت به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه الزهرا(س) در محل اردوگاه حضرت امام علي (ع) بنادك السادات پيرو بند چهار مصوبه 1/3/90 هيئت مديره محترم سازمان مطرح و براساس ليست پيوست به مبلغ 6.999.000 ريال  تصويب گرديد.