چهارمین جشنواره چتر زندگی

چهارمین جشنواره چتر زندگی


چهارمین جشنواره چتر زندگی

 
 
چهارمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی
 
زمان برگزاری ۱۱ الی ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۹
 
 پخش زنده از صفحه اینستاگرام @yazdnamayesh