چهارمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی "چتر زندگی " آغاز شد

چهارمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی "چتر زندگی " آغاز شد


چهارمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی "چتر زندگی " آغاز شد

 
چهارمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی "چتر زندگی " آغاز شد و "عباس ملازینلی" معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در ویژه برنامه مجازی این جشنواره حضور یافت. 
گفتنی است؛ ۱۵۴ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد و بعد از بررسی، آثار ۲۲ گروه از سراسر کشور به جشنواره راه یافت که از این تعداد ۱۱ گروه یزدی هستند.