چهارمین جشنواره بزرگ سفره هفت سین

چهارمین جشنواره بزرگ سفره هفت سین


چهارمین جشنواره بزرگ سفره هفت سین

 بیش از  180 میلیون ریال جایزه نقدی  و  غیر نقدی  

ثبت نام ارسال عدد 1401 به سرشماره 3006159

اخرین مهلت ثبت نام 20 اسفند 1400

برگزاری  جشنواره : جمعه 27 اسفند 1400