پیشرفت پروژه های عمرانی حوزه فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد بررسی شد

پیشرفت پروژه های عمرانی حوزه فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد بررسی شد

پیشرفت پروژه های عمرانی حوزه فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با حضور رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و رابطین عمرانی مناطق، بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، عباس ملازینلی در این جلسه با بیان اینکه اجرای این پروژه های در آینده شهر یزد تاثیر بسزایی دارد، بر ضروت تسریع در اجرای پروژه های عمرانی حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهر یزد تاکید کرد.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه کنترل پروژه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری افزود: رابطین مناطق و سازمان از این پس با ورود به این سامانه نسبت به ارائه گزارش ها و اقدامات انجام شده در حیطه کاری خود اقدام و پیشرفت پروژه های عمرانی این سازمان را پایش می کنند.
ملازینلی تاکید کرد: ۱۳ پروژه در بخش فرهنگی، ۱۰ پروژه در بخش اجتماعی، هشت پروژه در بخش ورزشی و دو پروژه در حوزه گردشگری تحت نظارت و در قالب فعالیت‌های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد پیگیری می‌شود.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد خاطرنشان کرد: سینمای روباز پارک مارکار، پلاتو تئاتر منطقه سه، فرهنگسرای اجتماعی منطقه چهار، نگارخانه منطقه سه، گذر سینما تک، فرهنگسرای مشاهیر جوی هرهر و احداث و تکمیل زمین‌های ورزشی منطقه دو بخشی از این پروژه‌ها است.