پیشبرد اهداف مشترک فرهنگی استان با همسویی دیدگاه مدیران فرهنگی، قوت می گیرد.

پیشبرد اهداف مشترک فرهنگی استان با همسویی دیدگاه مدیران فرهنگی، قوت می گیرد.


پیشبرد اهداف مشترک فرهنگی استان با همسویی دیدگاه مدیران فرهنگی، قوت می گیرد.

 

 رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد به دیدار مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان رفت.

 

به گزارش اداره روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد عباس ملازینلی دردیدار با جوادیان زاده ضمن تبریک انتصاب وی، تعامل و همکاری مشترک دو دستگاه را در قوت گرفتن برنامه های فرهنگ سازی عمومی و ایجاد رصد خانه فرهنگی یزد، ضروری عنوان کرد و گفت: ایجاد جریانات دارای هدف فرهنگی در شهر موجب ارتقای ظرفیت های فرهنگی جدید در یزد خواهدشد.

 

جوادیان زاده نیز با ابراز امیدواری از تعامل هرچه بیشتر شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه اندازی و ایجاد اولین گذر فرهنگی شهری را از اولین گامهای این تعامل مثبت برشمرد که در آینده ای نزدیک در شهر جهانی يزد راه اندازی خواهد شد.