پیام شهرداران طلایه دار گردشگری ایران به مناسبت روز و هفته گردشگری

پیام شهرداران طلایه دار گردشگری ایران به مناسبت روز و هفته گردشگری


پیام شهرداران طلایه دار گردشگری ایران به مناسبت روز و هفته گردشگری

 
 
شهرداران شیراز، اصفهان و یزد با صدور پیامی مشترک به مناسبت روز و هفته گردشگری، بر برادری سه شهر و همکاری‌ بیشتر در زمینه گردشگری تأکید کردند.
 
در متن بیانیه شهرداران شیراز، اصفهان و یزد که پیش‌تر در قالب یک تفاهم سه‌جانبه با عنوان «طلایه داران گردشگری» با یکدیگر عهد تلاش، هم‌اندیشی و همکاری در راستای توسعه و رونق صنعت گردشگری بسته بودند آمده است:
 
ما از سلاله آفتابیم؛ درست زمانی که نخستین پرتو نور سینه تاریکی را شکافت، داستان ما آغاز شد. نور بر خاک افتاد و سه برادر زاده شدند، سه برادر از جنس خشت، فیروزه و کاشی. دوشادوش هم از پیچ حوادث گذشتیم و بالیدیم و بالیدیم تا امروز که سردمداران و طلایه‌داران گردشگری ایرانمان لقب نهادند.
شکوه، قبایی است دوخته بر قامتمان و زیبایی اصلی است سرشته در تار و پودمان. آوازه این شکوه و زیبایی از میان کاشی‌های نصیرالملک، امیرچخماق و شیخ لطف‌ا... برخاست و چنان در گوش جهان پیچید که مردمان گیتی را مسحور کرد و روانه این خاک ساخت. طُرفه آنکه این خاک، خاک بخشنده‌ای است و میهمان را عزیز می‌دارد و بر صدرش می‌نشاند.  سال‌ها پذیرایی و میزبانی از میهمانانی که از دور و نزدیک، تربت راهشان سرمه‌سای سواد دیدگانمان بود، مهری به جانمان نشاند که میهمان را عزیز داشتیم و با گشاده‌دستی از زیبایی وجودمان به او بخشیدیم.
اکنون روزگاری است که مرگ یکه‌تاز دوران است و پلیدی سیطره اهریمنی‌اش را بر عالم گسترده؛ اگرچه همه‌گیری ویروس کرونا چهارچوبی پولادین گرداگردمان برافراشته تا نتوانیم مانند همیشه پذیرای میهمانانی باشیم که وجودشان طراوت خاطرمان بود. اما امید در تاریک‌ترین نقطه هم سوسو می‌زند، زندگی می‌بخشد و معنا می دهد. با امید و عشق و همدلی چونان گذشته گرد از رخ روزگارمان زدودیم و مهر بر جبینش نشاندیم.
اقتصاد گردشگری در کنار اقتصاد فرهنگ و هنر تنها راه ستردن چهره این سه شهر از گرد توسعه ناپایدار شهری است و در همین راستا نیز اصفهان، شیراز و یزد، سه برادر سالخورده و فرزندان آفتاب و خاک، چونان گذشته، دست در دست گره کرده‌اند و با امید به تلألؤ فردا می‌نگرند. فردایی روشن‌تر از دیروز، سرشار از امید و نور؛ که طراوت و زیبایی در دل چهارباغ اصفهان، باغ ارم‌ شیراز یا باغ دولت‌آباد یزد، معنایی نو یابند...