پیام تسلیت عباس ملازینلی معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در پی در گذشت شادروان ملک مسعود ملک

پیام تسلیت عباس ملازینلی معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در پی در گذشت شادروان ملک مسعود ملک


پیام تسلیت عباس ملازینلی معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در پی در گذشت شادروان ملک مسعود ملک

قسم به قلم و آنچه می نویسد
 
درگذشت روزنامه نگار قدیمی و یار صمیمی تمامی اهل رسانه و مطبوعه، سردبیر قدیمی ترین نشریه ی این دیار که با عنوان "ملک یزد" به طبع میرسد شادروان ملک مسعود ملک را به تمامی اهل قلم ، نظر و اندیشه تسلیت میگویم.
شادروان ملک در عمر پربار خود، با مردم داری و حُسن خُلق زیست کرد و با همگان جوشید و سعی در انعکاس مطلوب اندیشه و خبر داشت.
او که جانشین خَلَف پدر بزرگوارش ، موسّس نشریه "ملک یزد"، شادروان اکبرآقا ملک بود در سالهای متمادی فعالیت رسانه ای و روزنامه نگاری اش سعی در ارتقای کار خود داشت ودراین باره هم موفقیت های شایان کسب کرد.
ضایعه ی فقدان ایشان جبران ناپذیر است. باشد که روان بلندش در پیشگاه حضرت دوست، در نهایت آرامش و آمرزش و در جوار نیکان و صالحان باشد.
وظیفه خود میدانم که نهایت تسلیت و تعزیت را به خانواده ایشان ادا کرده و برای همه دوستداران آن فقید سعید آرزوی بردباری و پاداش فزاینده ی الهی بنمایم.ان الله مع الصابرین
 
عباس ملازینلی 
معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد