پیاده روی خانوادگی و کاروان شادی

پیاده روی خانوادگی و کاروان شادی


پیاده روی خانوادگی و کاروان شادی

پیاده روی خانوادگی و کاروان شادی روز سه شنبه 29 مردادماه98 ساعت 18:30از گلزار شهدای نجف آباد، باغ موزه دفاع مقدس(جنب پارک آزادگان)، گلزار شهدای رحمت آباد، میدان فردوس به سمت بوستان ناجی انجام میشود.