پویش مردمی ۱۴۰۰ نهال

پویش مردمی ۱۴۰۰ نهال


پویش مردمی ۱۴۰۰ نهال

 

 به یاد ۴۰۰۰ شهید و به پاس تجلیل از ۱۰۰۰ جانباز استان یزد


 شرکت در پویش ?? ارسال عکس و فیلم به شماره ۰۹۱۰۸۹۹۴۷۹۷

 مهلت ارسال آثار: ۱۵ لغایت ۲۲ اسفندماه