پویش ساخت لانه پرندگان

پویش ساخت لانه پرندگان


پویش ساخت لانه پرندگان

پویش ساخت لانه پرندگان در فصل زمستان که شرایط ساخت آن  زیبایی اثر، استحکام و دوام ، خلاقیت و استفاده از مواد بازیافتنی میباشد. که شهروندان عزیز بعد از ساخت لانه میتوانند عکسی ازآن را به ادمین @yazdfarhang  ارسال کنند یا لانه ساخته شده را جهت نصب در پارکها به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی تحویل دهند.