پويش اطعام غدير

پويش اطعام غدير 

 

 

امام رضا(ع) فرمود: هرکس در روز غدیر به مؤمنی غذا بدهد، مانند کسی است که به تمام انبیا و صدیقین غذا داده باشد.

من هم به پويش اطعام غدير ميپيوندم.