پنجمین همایش ورزش شهروندی

پنجمین همایش ورزش شهروندیپنجمین همایش ورزش شهروندی صبح جمعه با حضور پر شور مردم و ورزشکاران در پارک بزرگ شهردر 27 رشته ورزشی برگزار گردید.