پنجمین جشن از جشنواره«نوروز یزد» پنجشنبه در پارک شادی برگزار شد+ تصاویر