پنجاه و ششمين جلسه

پنجاه و ششمين جلسه


پنجاه و ششمين جلسه

با عنايت به دعوتنامه شماره 90/2916 مورخ 5/11/90 جلسه هيئت مديره با حضور اعضا در تاريخ 6/11/90 در محل سازمان تشكيل گرديد و در خصوص موارد ذيل بررسي و تصميم گيري شد:

1.       نامه شماره 2891 مورخ 27/10/90 در خصوص موضوع برگزاري مزايده به منظور اجاره سالنهاي ورزشي بر طبق نرخ كارشناسي انجام شده پذيرفته مقرر گرديد از طريق برگزاري فراخوان مزايده عمومي در قالب قرارداد مشاركت با بخش خصوصي اقدام شود. يك نسخه از قرارداد با شرط تجهيز سالن به وسايل ورزشي روز، به رويت و تصويب هيئت مديره برسد.

2.       نامه شماره 90/2732-471 مورخ 5/10/90 در خصوص برگزاري مسابقه زندگي با قرآن با موسسه قرآن جوادالائمه، مقرر گرديد پس از استعلام از مشاور حقوقي شوراي محترم شهر و پس از تصويب توسط شورا، اقدامات لازم به عمل آيد.

3.       نامه شماره م/579/319/504/8/76 مورخ 1/11/90 موضوع در خواست پايگاه مقاومت غدير در خصوص برگزاري بزرگداشت ياد و نام شهداي گرانقدر انقلاب اسلامي، مقرر گرديد مبلغ پنج ميليون ريال با در نظر گرفتن مشاركت موضوعي سازمان در برنامه مذكور پرداخت گردد.

4.       نامه شماره 2926 مورخ 6/11/90 در خصوص موضوع برگزاري مسابقه كتابخواني با عنوان حجاب از ديدگاه قرآن ، روايات ، و عقل بين دانشجويان دانشكده فني، حضرت رقيه ، مطرح و مقرر گرديد در لراستاي راهبرد سوم برنامه مورخ 16/11/90 با هماهنگي حجت الاسلام غضنفري اقدام شود.