پنجاه و سومین جلسه

پنجاه و سومین جلسه


پنجاه و سومین جلسه

 با توجه به دعوتنامه شماره 470-90/2529 پنجاه و سومین جلسه هيئت مديره سازمان رأس ساعت13:30روزپنج شنبه مورخ 90/09/17 در محل دفتر مدير عامل سازمان تشكيل و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.

1-نامه شماره 2482مورخ 90/9/6 در خصوص هزینه های اجرای همایش عفاف و حجاب ،به مبلغ سه میلیون تومان،مورد موافقت قرار گرفت.

2-در خصوص نامه شماره 8272 مورخ 90/8/28 موضوع درخواست اداره کل کتابخانه ها مطرح و مقرر گردید ،مدیر عامل سازمان نسبت به ارائه پیشنهاد محل های قابل اجرا،جهت طرح در هیئت مدیره سازمان ارائه نماید.

3-در خصوص پیشنهاد مدیر عامل مبنی بر تولید کارت فرهنگ شهروندی ،با همکاری نهادها و سازمانهای ذیربط و با بهره گیری از ظرفیت بانکها و بخش خصوصی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد طرح مربوطه جهت اجرایی شدن به هیئت مدیره ارائه گردد.

4-در خصوص نامه شماره 470-90/2528 مورخ 90/9/17 موضوع درخواست آقای فرهادی مبنی بر برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در میدان امیر چقماق ،با توجه به بند سه صورتجلسه مورخ 90/9/8 کمیته نظارت بر امور فرهنگی،در خصوص اخذ مبلغ پنج میلیون ریال بابت استفاده از فضای مذکور به مدت یکماه و با رعایت جانمایی مناسب در اجرای نمایشگاه،موافقت بعمل آمد.

5-در خصوص پیشنهاد جناب حجت الاسلام حرزاده در مورد معرفی آقای مهدوی نژاد (هیئت انصار ولایت)به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره فرهنگسرای قرآن و عترت (علیهم السلام)،مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

6-در خصوص پیشنهاد اعضای هیئت مدیره در مورد نحوه پرداخت اضافه کار به پرسنل سازمان فرهنگی ورزشی،مقرر گردید مدیر عامل با توجه به حضور مؤثر پرسنل به میزان (یک ،سوم)کل ساعت اضافه کار ،دقت بر پیگیری امور محوله و رعایت نظم ،انضباط و مقررات اداری ،پرداخت نماید.