پروژه اجرای نقاشی دیواری بلوارآزادگان

پروژه اجرای نقاشی دیواری بلوارآزادگان


پروژه اجرای نقاشی دیواری بلوارآزادگان

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی به نقل ازواحدزیباسازی سازمان پروژه اجرای نقاشی دیواری بلوارآزادگان به متراژ 60 مترمربع  به مدت یک هفته به اتمام رسید که جهت اجرای این پروژه  مبلغی بالغ بر ده میلیون ريال هزینه شده است.