پایگاه بسیج سازمان فاو شهرداری یزد افتتاح شد

پایگاه بسیج سازمان فاو شهرداری یزد افتتاح شدپایگاه بسیج سازمان فاو شهرداری یزد به نام شهید حاج حسن دانش افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ؛ از آنجا که یکی از رسالت های مهم بسیج کارمندان دولت و شهرداری افزایش بصیرت دینی محیط کار در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در عرصه مدیریت شهری و ارتباط بین بسیج و کار از اهداف بسیج کارمندان دولت میباشد، جوانان سازمان فاو برآن شدند تا برای تاسیس پایگاه بسیج شهید حاج حسن دانش گام بردارند.

پایگاه مقاومت بسیج شهید حاج حسن دانش در محل پردیس جنوب به فعالیت خواهد پرداخت.