ویژه برنامه لمس دنیای حیوانات "خزندگان"

ویژه برنامه لمس دنیای حیوانات "خزندگان"


ویژه برنامه لمس دنیای حیوانات "خزندگان"

ویژه برنامه لمس دنیای حیوانات "خزندگان" با آموزش نحوه برخورد با حیوانات - آموزش حفظ محیط زیست (رده سنی ۵ تا ۱۵ سال) در تاریخ ۱۸ تا ۲۲ آذرماه در  محله فهادان_ پشت زندان اسکندر _ نمایشگاه خزندگان یزد برگزار میشود که علاقه مندان جهت ثبت نام با شماره ۰۹۹۲۲۹۶۲۵۴۹ تماس گیرند.