ویژه برنامه فضاسازی شهری به مناسبت رحلت امام خمینی رخمت الله علیه و سالروز قیام 15 خرداد

ویژه برنامه فضاسازی شهری به مناسبت رحلت امام خمینی رخمت الله علیه و سالروز قیام 15 خرداد


ویژه برنامه فضاسازی شهری به مناسبت رحلت امام خمینی رخمت الله علیه و سالروز قیام 15 خرداد

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد با همکاری دیگر نهادهای شهرستان یزد از جمله حوزه هنری، سپاه الغدیر و .... در سالروز رحلت امام (ره) و سالروز قیام 15 خرداد فضاسازی ویژه ای را اجرا نمود.