ویژه برنامه شب یلدا با فرشتگان زمینی

ویژه برنامه شب یلدا با فرشتگان زمینی

ویژه برنامه شب یلدا با فرشتگان زمینی شنبه 30 آذرماه ساعت 17:30 در بیمارستان شهیدصدوقی برگزار میشود.