والیبال آقایان

والیبال آقایان


احتراما برنامه و مقررات مسابقات والیبال محلات به میزبانی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد به شرح زیر اعلام می گردد.

مقررات مسابقات :

1-محل برگزاری مسابقات واقع در پارک بزرگ شهر واقع در بلوار مدرس درب ورودی پارک جنب سالن ورزشی مخابرات می باشد.

2- مسابقات راس ساعت مقرر برگزار و تیمی با 15 دقیقه تاخیر بازنده محسوب می شود.

3- مرحله اول مسابقات به صورت دوره ای و مرحله بعد بصورت حذفی بصورت 2 گیم از 3 گیم برگزار می شود.

4- مسابقات والیبال بصورت 6 نفره ثابت و سرویس در بازی بصورت چرخشی می باشد.

5- مسئولیت رفتار و حرکات بازیکنان بعهده سرپرست و مربی تیم می باشد.

6- تکمیل پوشه بازیکنان تا قبل از بازی اول می باشد.

 

 

گروه دوره ای مسابقات

گروه الف

گروه ب

گروه ج

گروه د

شهدای نعیم آباد

شهرک رزمندگان

آزادشهر

قندهاری

پایگاه قبا

کانون نعیم آباد

شهید فتوحی

پاسارگاد

حضرت ابوالفضل

مسجد قبا

نظام مهندسی 1

شهرداری شاهدیه

زیتون

مسجد جامع

عرشیای کویر

شهدای رحمت آباد

تفت آلومینیوم

نظام مهندسی 2

شهدای ابرندآباد

 

 

گروه حذفی

اول گروه الف – دوم گروه د

دوم گروه الف – اول گروه د

اول گروه ب- دوم گروه ج

دوم گروه ب – اوا گروه ج

 

 

برنامه مسابقات :

 

پنجشنبه  15/5/94

1

شهدای نعیم آباد - قندهاری

ساعت 20:00

2

کانون نعیم آباد – حضرت ابوالفضل حسن آباد

ساعت 20:30

3

نظام مهندسی 1 – مسجد جامع

ساعت 21:15

4

شهدای رحمت آباد – نظام مهندسی 2

ساعت 21:45

 

 

شنبه  17/5/94

1

شهرک رزمندگان – آزاد شهر

ساعت 20:00

2

شهید فتوحی – پاسارگاد

ساعت 20:30

3

شهرداری شاهدیه – زیتون

ساعت 21:15

4

شهدای رحمت آباد – شهدای ابرند آباد

ساعت 21:45

 

 

یکشنبه  18/5/94

1

آزاد شهر – پایگاه قبا

ساعت 20:00

2

پاسارگاد – مسجد قبا

ساعت 20:30

3

زیتون – عرشیای کویر

ساعت 21:15

4

تفت آلومینیوم- شهدای ابرند آباد

ساعت 21:45

 

 

دوشنبه   19/5/94

1

شهدای نعیم آباد – شهرک رزمندگان

ساعت 20:00

2

کانون نعیم آباد – شهید فتوحی

ساعت 20:30

3

نظام مهندسی 1- شهرداری شاهدیه

ساعت 21:15

4

نظام مهندسی 2 – تفت آلومینیوم

ساعت 21:45

 

 

سه شنبه  20/5/94

1

شهرک رزمندگان – قندهاری

ساعت 20:00

2

حضرت ابوالفضل حسن آباد – شهید فتوحی

ساعت 20:30

3

شهرداری شاهدیه – سجد جامع

ساعت 21:15

4

شهدای رحمت آباد – تفت آلومینیوم

ساعت 21:45

 

 

چهارشنبه  21/5/94

1

نظام مهندسی 2-  شهدای ابرند آباد

ساعت 20:00

2

شهدای نعیم آباد – پایگاه قبا

ساعت 20:30

3

کانون نعیم آباد – مسجد قبا

ساعت 21:15

4

نظام مهندسی 1 – عرشیای کویر

ساعت 21:45

 

 

 

پنجشنبه  22/5/94

1

شهدای نعیم آباد – آزاد شهر

ساعت 20:00

2

کانون نعیم آباد – پاسارگاد

ساعت 20:30

3

نظام مهندسی 1- زیتون

ساعت 21:15

4

پایگاه قبا - قندهاری

ساعت 21:45

 

 

شنبه  24/5/94

1

مسجد قبا – حضرت ابوالفضل حسن آباد

ساعت 20:00

2

مسجد جامع – عرشیای کویر

ساعت 20:30

3

قندهاری – آزادشهر

ساعت 21:15

 

 

 

 

 

 

یکشنبه  25/5/94

1

پایگاه قبا – شهرک رزمندگان

ساعت 20:00

2

شهید فتوحی – مسجد قبا

ساعت 20:30

3

شهرداری شاهدیه – عرشیای کویر

ساعت 21:15

 

 

 

دوشنبه  26/5/94

1

حضرت ابوالفضل حسن آباد – پاسارگاد

ساعت 20:00

2

زیتون – مسجد جامع

ساعت 20:30