والدین دیروز- نوجوان امروز با حضور دکتر فلاح

والدین دیروز- نوجوان امروز با حضور دکتر فلاح


والدین دیروز- نوجوان امروز با حضور دکتر فلاح

پنجاه و دومین نشست موضوعی سبک زندگی اسلامی چهارشنبه این هفته (17 شهریورماه ) ساعت 18:00 با موضوع والدین دیروز، نوجوان امروز با حضور دکتر محمد حسین فلاح به بررسی راهکارهای تعامل خانواده و نوجوان می پردازد.