هیئت عزاداران خاص حسین (ع)

هیئت عزاداران خاص حسین (ع)


هیئت عزاداران خاص حسین (ع)

هیئت عزاداران خاص حسین (ع) "معلولیت محدودیت نیست، تجسم اراده است" روز جمعه 15 شهریور ساعت 18 در میدان شهدا حسینیه امیرچقماق برگزار میشود.