همکاری یگان ویژه نیروی انتظامی با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

همکاری یگان ویژه نیروی انتظامی با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


همکاری یگان ویژه نیروی انتظامی با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

همکاری یگان ویژه نیروی انتظامی با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد
 
سرهنگ  فرمانده  ویژه نیروی انتظامی استان یزد با حضور در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، با عباس ملازینلی رئیس این سازمان دیدار کرد.
دوچرخه سواری یگان ویژه در معابر، تامین امنیت رویدادهای شهری، برگزاری نمایشگاه ها و برنامه های متعدد فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و آموزش شهروندی در همکاری مشترک یگان ویژه با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از مباحث مطرح شده در این دیدار بود.