همکاری شهرداری یزد در پیشبرد "پروژه مهر"

همکاری شهرداری یزد در پیشبرد "پروژه مهر"


همکاری شهرداری یزد در پیشبرد "پروژه مهر"

همکاری شهرداری یزد در پیشبرد "پروژه مهر"
نشست هماهنگی و اجرای "پروژه مهر" با حضور ونوس عامری عضو شورای شهر، عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی، محمد صفدرپور رئیس سازمان سیما، منظرو فضای سبز شهری، حمید دهقان بنادکی مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد و سیدعلی کارآموز دبیر پروژه مهر در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد.
در این نشست پیرامون همکاری مجموعه شهرداری یزد با اداره کل آموزش و پرورش استان نسبت به فضاسازی و ارائه خدمات شهری به دانش آموزان در شروع مدارس و همیاری در جهت پیشبرد اهداف "پروژه مهر" بحث و تبادل نظر شد.
شایان ذکر است برنامه‌ریزی و تعیین سیاست‌گذاری‌های راهبردی در راستای پروژه مهرو ایجاد بستر مناسب و تمهید مقدمات برای بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید از مهم‌ترین اهداف پروژه مهر است.