همایش گرامیداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

همایش گرامیداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر


همایش گرامیداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

همایش گرامیداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدرو اختتامیه جشنواره اجتماعی نه به اعتیاد 10 تیرماه برگزار شد.