همایش کویر گردی "کویر شهر آفتاب"

همایش کویر گردی "کویر شهر آفتاب"


همایش کویر گردی "کویر شهر آفتاب"

همایش کویر گردی "کویر شهر آفتاب" در روز جمعه 6 دی ماه  ساعت 8:45 صبح برگزار میشود جهت ثبت نام با شماره ۰۳۵۳۸۲۷۷۶۵۰ داخلی ۱۱۳ تماس بگیرید.