همایش کویر گردی

همایش کویر گردی


همایش کویر گردی

همایش کویر گردی در روز جمعه ۱ آذرماه ساعت ۸:۰۰ صبح برگزار میشود که جهت ثبت نام میتوانید با شماره  ۳۸۲۷۷۶۵۰_  داخلی ۱۱۳ تماس بگیرید.