همایش پیاده روی خانوادگی کاروان نشاط و سلامت

همایش پیاده روی خانوادگی کاروان نشاط و سلامت


همایش پیاده روی خانوادگی کاروان نشاط و سلامت

همایش پیاده روی خانوادگی کاروان نشاط و سلامت بمناسبت تجلیل از مقام پرستار همراه با اهداء جوایز ورزشی در روز جمعه 13 دی ماه ساعت 8 صبح از میدان آزادی به سمت سالن جوان دانشگاه علوم پزشکی برگزار میشود.